EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Leden voor de Cliëntenraad

Klimmendaal biedt medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.


Voor Klimmendaal zoeken wij

2 Cliëntenraadsleden

  

De Cliëntenraad van Klimmendaal behartigt de belangen van patiënten binnen het revalidatiecentrum. De Cliëntenraad werkt onafhankelijk en zelfstandig. De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van Klimmendaal over alle onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. De Cliëntenraad bestaat uit 9 mensen met een brede deskundigheid en ervaring die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. Wij zijn op zoek naar meer enthousiaste kandidaten met interesse in gezondheidszorg die als vrijwilliger invulling willen geven aan het lidmaatschap van de Cliëntenraad.         

Wij verwachten van u dat u:

 • bekend bent met ons revalidatiecentrum als (oud) patiënt of als familielid, en/of actief bent in een aan de doelgroep van Klimmendaal gerelateerde  patiëntenorganisatie;
 • in staat bent de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen;
 • beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding;
 • communicatief vaardig bent;
 • gemiddeld 8 uur per maand aan de Cliëntenraad kan besteden;
 • woonachtig bent in de regio waarin Klimmendaal haar vestigingen heeft, bij voorkeur in regio Apeldoorn.

De Cliëntenraad vergadert één keer per maand, op maandagochtend. Daarnaast werkt de Cliëntenraad met diverse commissies en zijn er commissievergaderingen.

Wij bieden u:

 • de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen Klimmendaal van nabij te volgen;
 • de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van patiënten te helpen versterken;
 • een positieve en betrokken sfeer in de Cliëntenraad;
 • een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering;
 • een vergoeding middels vacatiegeld.

Praktische informatie

De functie van lid Cliëntenraad Klimmendaal is per direct beschikbaar. Er worden meerdere leden gezocht. Benoeming zal plaatsvinden in de eerste vergadering na een proefperiode van 6 maanden. Een inwerkperiode wordt verzorgd. De reguliere vergaderingen vinden plaats in Arnhem of Apeldoorn.

Klimmendaal kent voor de voorzitter en leden van de Cliëntenraad een onkosten- en vacatieregeling alsmede een reiskostenvergoeding. De zittingstermijn is
3 jaar; een proefperiode van 6 maanden wordt in acht genomen. De termijn kan maximaal 1 keer verlengd worden. Naar verwachting zal het gemiddelde tijdsbeslag voor deze functie 8 uur per maand bedragen, grotendeels overdag.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Klimmendaal graag uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt deze richten aan Klimmendaal revalidatiespecialisten, t.a.v. mevrouw R. Dunnink, Postbus 9044 , 6800 GG Arnhem of per e-mail naar clientenraad@klimmendaal.nl.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.